Fume Collector [เครื่องกำจัดควัน]

SMOG HOG PSG SERIES

Detail: 

เครื่องดักควันและไอน้ำมัน ด้วยไฟฟ้าสถิตย์
ระบบกรอง ดูดกลิ่น ดูดละอองน้ำมันในอากาศสำหรับอุตสาหกรรม
(Electrostatics Precipitator SMOG-HOG)  

 

คุณสมบัติทั่วไป

 เป็นระบบกรองและดูดกลิ่นละอองน้ำมันอากาศ ประกอบด้วยส่วนกรองหรือดักจับละอองน้ำมัน ควัน ฝุ่นละออง เขม่าควัน และส่วนดูดกลิ่นอากาศที่เกิดจากการประกอบอาหารหรืออื่นๆที่มีลักษณะแบบเดียวกัน
 โครงสร้างตู้ (Cabinet) ผลิตจากเหล็กหนาพร้อมเคลือบทับด้วย Epoxy powder coat เพื่อความแข็งแรงและทนทานต่อการเกิดสนิม 

ระบบดูดกลิ่น
   ∎ ระบบดูดกลิ่นอากาศเป็นแบบ Carbon bank สามารถดูดซับกลิ่นออกจากอากาศได้ดี
   ∎ ถาดบรรจุ (Tray) ออกแบบให้รับลมเข้าเป็ยแบบ V shape เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกรองอากาศ
   ∎ ถาดบรรจุ Activated carbon มีขนาด 525x465 mm ความหนา 50 mm และสามารถเปิดเพื่อเปลี่ยน Activated carbon ได้สะดวก
   ∎ Activated carbon เป็นชนิด ROD ลักษณะทรงกกระบอก เว้นผ่าศูนย์กลาง 4 mm, น้ำหนักต่อถาด 4.5 kg
   ∎ มีความดันสูญเสีย (Pressure drop) ไม่เกิน 130 pa ที่ความเร็วลม 2.5 m/s 

ระบบกรองหรือดักจับละอองน้ำมัน
   ∎ มีการทดสอบ D.O.P Test Method (Dispersed Oil Particulate) ตามมาตรฐาน EN-1822-5 ซึ่งใช้สาร DEHS (Di-Ethyl-Hexyl-Sebacat) พ่นเป็นละออง มีขนาด 0.3 um ใกล้เคียงกับฝุ่นละอองที่เกิดจากห้องครัว และได้รับการรับรองจากสถาบัน Blue Heaven Technologies ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก
   ∎ มีระบบป้องกันตรายต่อผู้ใช้งาน โดยระบบจะทำการตัดไฟใน Electronic cell ทันทีที่ผู้ใช้งานเปิดประตูเครื่อง
   ∎ มีไฟเตือนแสดงสถานะการทำงาน และแจ้งสัญญาณเตือนเมื่อประสิทธิภาพของระบบต่ำกว่า 90% และหยุดทำงานอัตโนมัติเื่อประสิทธิภาพของระบบต่ำกว่า 80% เพราะเมื่อฝุ่นสะสมที่ Collecting plate จะทำให้ประสิทธิภาพต่ำลงและเป็นสื่อให้แผ่น collection plate (+)บวก และ(-)ลบ สัมผัสกันทำให้เกิดการ spark ซึ่งทำให้เกิดเพลิงไหม้
   ∎ Pre-filter aluminium mesh มีลักษณะเป็นตะแกรงอลูมิเนียมสานพับจีบวางขัดกัน 5 ชั้น ขนาด 0.53x0.47 เมตร หนา 20 mm ทำหน้าที่ในการกรองฝุ่นขนาดใหญ่ สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
   ∎ Post-filter aluminium mesh มีลักษณะเป็นตะแกรงอลูมิเนียมสานพับจีบวางขัดกัน 5 ชั้น ขนาด 0.53x0.47 เมตร หนา 20 mm ทำหน้าที่ในการป้องกันการไหลย้อยกลับของอากาศและจัดเรียงอากาศให้เป็นเส้นตรง เพื่อเข้าสู่พัดลม Exhaust สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
   ∎ Electronic Cell ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ ชุด Ionizer และชุด Collection Plate โดย Ionizer Electrodes จะมีค่าแรงดันไฟฟ้า 11,000 VDC และ Collction Cells จะมีค่าแรงดันไฟฟ้า 5,500 VDC เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการดักจับละอองน้ำมันสูงสุด ออกแบบให้สามารถถอดล้างทำความสะอาด Cell ได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
   ∎ Ionizer (Ionizer electrodes) ผลิตจาก Heavy Duty Tungsten ฉนวนขั้นไฟฟ้าทำจาก Ceramic ทรงลูกถ้วย 4 ชั้น มีความยาวรวมถึง 60 mm เพื่อความปลอดภัยและทนทานสูงสุด
   ∎ Collecting plate ทำจาก Aluminium ออกแบบให้มีความลึกของ Plate 240 mm เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดักจับละอองน้ำมันได้สูงสุด
   ∎ Drain Plug ออกแบบให้อยู่ด้านล่างสุดของเครื่อง สามารถต่อวาวล์ และเปิดให้น้ำมันไหลเข้าสู่ถังบำบัดได้โดยไม่ต้องต่อท่อจากด้านนอกเครื่อง
   ∎ ตัวเครื่องออกแบบให้มีขนาดปริมาณลมเฉพาะในแต่ละรุ่น เพื่อให้สามารถเลือกลมได้ใกล้เคียงกับการใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องเลือกรุ่นที่มีขนาดเล็กมาต่อพ่วงกันให้ได้ขนาดที่ต้องการ

Power Pack
   ∎ ชุด Power pack supply ที่ใช้สำหรับการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับ ชุด Ionizer และ collecting plate มีขนาด 75w/pack แบบ solid stage แรงดันไฟฟ้าเข้า 220 Vac, 50Hz, 1Phase มีระบบ self regulation supply โดยชุด Power pack จะตรวจเช็คความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงขณะเครื่องทำงานเนื่องจาก load ของละอองน้ำมันและฝุ่นที่เข้า มาในตัวเครื่อง และปรับค่ากระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับชุด Ionizer และ collecting plate ให้เหมาะสมแบบ real time เพื่อป้องกันการ spark ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยได้รับรองมาตรฐาน UL ในส่วนของชุด Power pack ด้วย
   ∎ ชุด Power pack สามารถต่อพ่วงกับระบบ BMS และสามารถสั่งงานเครื่องได้แบบอัตโนมัติและจากห้อง control room

Option ระบบล้างอัตโนมัติ (Automatic cleaning)
   ∎ ตัวเครื่องสามารถเพิ่มระบบล้างทำความสะอาดชุด Ionizer และ Collecting plate เพื่อลดจำนวนครั้งในการล้างแบบ Manual
   ∎ ระบบล้างอัตโนมัติ (Automatic cleaning) ประกอบไปด้วย ปั๊มน้ำ, ถังบรรจุน้ำยาล้าง และ nozzle พ่นล้างทำความสะอาด
   ∎ สามารถตั้งเวลาในการล้างอัตโนมัติได้

Certificate
   ∎ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UL867 (Standard for electrostatic air cleaner) และ UL710 (Standard for exhaust hoods for commercial cooking equipment) จากสถาบัน Intertek testing services NA,Inc. (ETL Listed)
   ∎ ได้รับการรับรองจาก Fire department ของ New York City,NY Listing : SMOG-HOG system both MEA 88-88-E and BEC 43671 
   ∎ ได้รับการรับรองจาก Los Angeles,CA Listing : SMOG-HOG system approved for use in the city of Los Angeles,CA

ดาวน์โหลดแคทตาล็อกคลิ๊ก

 

Specification: 
Smog Hog®
PSG MODEL
L/sec Vm Pa A (mm) B (mm) C  (mm) D  (mm) E  (mm) F  (mm) Unit
Kg’s
PSG 11 520 1.96 62 787 610 533 578 502 948 65
PSG 12 1040 1.96 62 1314 1137 1060 578 502 948 114
PSG 22 2080 1.96 62 1314 1137 1060 1181 1105 1551 165
PSG 32 3120 1.96 62 1314 1137 1060 1784 1708 2155 240
PSG 42 4160 1.96 62 1314 1137 1060 2388 2312 2758 320
PSG 52 5200 1.96 62 1314 1137 1060 2991 2915 3361 400
PSG 62 6240 1.96 62 1314 1137 1060 3594 3518 3964 480
PSG 13 1560 1.96 62 1841 1664 1587 578 502 948 134
PSG 23 3120 1.96 62 1841 1664 1587 1181 1105 1551 248
PSG 33 4680 1.96 62 1841 1664 1587 1784 1708 2155 360
PSG 43 6240 1.96 62 1841 1664 1587 2388 2312 2758 480
PSG 53 7800 1.96 62 1841 1664 1587 2991 2915 3361 600
PSG 63 9360 1.96 62 1841 1664 1587 3594 3518 3964 720
PSG 14 2080 1.96 62 2529 2175 2099 578 502 948 175
PSG 24 4160 1.96 62 2529 2175 2099 1181 1105 1551 356
PSG 34 6240 1.96 62 2529 2175 2099 1784 1708 2155 480
PSG 44 8320 1.96 62 2529 2175 2099 2388 2312 2751 640
PSG 54 10400 1.96 62 2529 2175 2099 2991 2915 3360 800
PSG 64 12480 1.96 62 2529 2175 2099 3594 3518 3963 960
PSG 74 14560 1.96 62 2529 2175 2099 4198 4121 4566 1120