Electronic

WET SCRUBBER

ระบบบำบัดไอระเหยสารเคมี

Ducting

ระบายความร้อนปั้มลมสกรู

Ducting

ระบายความร้อนปั้มลมสกรู

Spray booth

ห้องพ่นสีแบบน้ำ ดูดเก็บละอองสีขณะพ่น

Spray booth

ห้องพ่นสีแบบแห้ง ดูดเก็บละอองสีขณะพ่น

Wet scrubber

ระบบดูดไอกรด

Wet scrubber

ระบบดูดไอกรด

Wet scrubber

ระบบดูดไอกรด

Wet scrubber

ระบบดูดไอสารเคมี

Wet scrubber

ระบบดูดไอสารเคมี

Ducting

ระบบระบายอากาศภายในโรงงาน สำหรับกำจัดกลิ่นตู้อบสี

WET SCRUBBER

ระบบบำบัดไอระเหยสารเคมี

Ducting

ระบายความร้อนปั้มลมสกรู

Ducting

ระบายความร้อนปั้มลมสกรู

Spray booth

ห้องพ่นสีแบบน้ำ ดูดเก็บละอองสีขณะพ่น

Spray booth

ห้องพ่นสีแบบแห้ง ดูดเก็บละอองสีขณะพ่น

Wet scrubber

ระบบดูดไอกรด

Wet scrubber

ระบบดูดไอกรด

Wet scrubber

ระบบดูดไอกรด

Wet scrubber

ระบบดูดไอสารเคมี

Wet scrubber

ระบบดูดไอสารเคมี

Ducting

ระบบระบายอากาศภายในโรงงาน สำหรับกำจัดกลิ่นตู้อบสี

What We Offer
  • บำบัดไอระเหยน้ำมัน coolant ขณะตัดชิ้นงาน

  • กำจัดฝุ่นกระบวนการขัดชิ้นงาน

  • บำบัดไอกรดสารเคมีที่เกิดจากการล้างชิ้นส่วน

    Ask for a free quotation