Wood

DCX

ระบบดูดฝุ่นขัดผิวไม้

DCX

ระบบดูดฝุ่นขัดผิวไม้

ระบบดูดลำเลียงขี้เลื่อยลง boiler

ระบบดูดลำเลียงขี้เลื่อยลง boiler

DCX

ระบบดูดฝุ่นขัดผิวไม้

DCX

ระบบดูดฝุ่นขัดผิวไม้

ระบบดูดลำเลียงขี้เลื่อยลง boiler

ระบบดูดลำเลียงขี้เลื่อยลง boiler

What We Offer
  • กระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง boiler

  • กำจัดฝุ่นขี้เลื่อยจากงานขัด

    Ask for a free quotation